Home | Khutbah | Khutbah Idul Fitri KH. Said Aqil Siradj Versi Bahasa Sunda

Khutbah Idul Fitri KH. Said Aqil Siradj Versi Bahasa Sunda

Khutbah Idul Fitri 1 Syawal 1438 H (Versi Bahasa Sunda)

KH. Said Aqil Siradj

O?O?U� O�U�U�U� O�U�O�O�U�U� O�U�O�O�USU�

O�U�O�O�O?O� O�U�O?U?U�U� U�O?USO? O�U�U?O�O�

O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�.
O�U�O�U�O? U�U�U� O�U�O�U� O?O�O? O?U�USU�O� U�O?U�U� U?U� U?U� U�U?O? U?U�U�O�O�O? U?O?O?O?O? O?U�USU�O� O?O�U�O�O� U?O?O�O�U�O� U?U� O�U�O�U�U?O�O? U?O�U�O�U�U?O�O?. U?O?O?U�O? O?U� U�O� O?U�U� O?U�O� O�U�U�U� U?O�O?U� U�O� O?O�USU? U�U� O�U�O�U� O�U�O?U� O?U�USU�O� U�U�O?U?O�U� O?O?U�U?O�O? O�U�O�U?O� U?O�U�O�O�O?O�O?. U?O?O?U�O? O?U� U�O�U�O?O� O?O?O?U� U?O�O?U?U�U� O?USO? O�U�O?U�O?USO�O? U?O�U�U�O�O?U�USU� U?O?O�O�O� O�U�O?O�USO�O?. O�U�U�U�U� O�U� U?O?U�U� O?U�U� O?USO?U�O� U�O�U�O? U?O?U�U� O?U�U� U?O?O�O�O�O?U� O?U�U� O�U�U?O�U� U?O�U�U?U�O�U�O�O?.

O�U�U�U� O?U?O?O� O?U�O� O?O?O? : O?USU�O� O�U�O�O�O�O�U?U� ! U�O�O� USU?U� O�U�O?USO?. U�O�O� USU?U� O�U�U?O�O�. U?O�O� O�U�U�O?U�U�U?U� U�O?U?U?USU� O�U�U�U� O?USO�U�U� O?O�O?O?U?U�O�U� O?U�O�O? O�O?U�U� O?U?O�O� O�U�O�USO�U� U�O? O�U�O?O�U?USO�O�O? U?O�O� O�U�U�O?U�U�U?U� O?U?O?O? O�O?U�U� O?O?U?O�O�U� U�O� O�O�O?O�O�U?O� U�U� O�U�O?USO�O�O? U?O�O?O?O�U�O�U� O?O?O�U�U� U�U� O?O?O� U?U� O�U�O�U�U?U� U?O�U�U?O�O�O?O�O?.

O?O�U?O�U�U� O�U�U?O�O�U� ! U?U� U�O�O� O�U�USU?U� O�O�U� O�U�U�U� O?U�USU�O� O�U�O�USO�U� O?O?O? O?U� U?O�O�U� O?U�USU�O� O�U�USO? O�U�O?U�O� U?O?O�O?O� O?U�U� U?O�O�U� U�U�U?U?U� U�U� O�U�U�O?U�USU�. U?U�U� U�O�O� O�U�USU?U� USU�O?O?U� U�U�O� O?U� U�O?O?O� U?U� O?U�U?O?U�O� O?O�O�O?U�O�O�U�O� O?U�U� U�O�O�O?O? O�U�O?U�U?U� U?U�U�O?U� O?O?USU� O�O?U�O� O�O?U� U�U�O�U� U�O� U?O?O?U�O� O�O?U�O� O�U�O�.

O�U�U�U� O?U?O?O� ! O?O�U?O�U�U� O�U�U?O�O�U� ! O?U� O�U�U�U� O?O�O? U�U�O� U�O�O� O�U�O?USO? U�U�O?U?O? O�U�U� O�U�O?U�O? U?O�U�O�O�O?O�. U?U�O?U�U� O?U?O?O�O?U� O?O�U�O�O? U?O�U�O?O�O?U�O�O? U?O�U�U�U?O�. U?U�O?O?O?O? O?U� O�U�O?U�O�USO� U?O�U�O?O?U�O�U� U?U�O� U?U�O? U?U� O?O?U?O�U�U�O� O�U�U�O�O�USO�.

O�U�U�U� O?U?O?O�. U?U�O�U� O?O?O�U�U� : U?U�U� O?O?U�U� U�U�U� O�U?O� O?O?USO�O? O�O?U� U?O?O?O�O� O?U�U�O� U?U�O?U� U�O� U�O?U�O? USO?O�U�. O?U�O� O�O?U�U�O� O?U�U� U�U�U?O?U�U� O?U?U�O� O?U� USU?U�U�U?U� U?U?U� O?O�O�U�U�U� U?U�O�O� U?O?U� O?O?O?U�U� O?U�U� O�U�U�O?U� U?U�U� USU�O?O?U?O� O?O�U� O?O?O?O�.

O�U�U�U� O?U?O?O�, O?O�U?O�U�U� O�U�U?O�O�U� ! O?O?U�U�U?O� O?U� O�U�U�U� O?O?O�U�U� U�O? O�O�U�O?U�O� U?U� O?U�O�O�O�U�O� O?U� U�O�USO? U?U�O?U�O?. U?U�O�U� O?O?O�U�U� O?U�U� USO�O?U� U�U�O�USU� O?U�U�U?O� O?U� O?O�O?O? U�U�U?O?U�U� U�O�U?O� O�U�U�U� U?U�O� U�O?U� U�U� O�U�O�U� U?U�O� USU?U?U�U?O� U?O�U�O�USU� O?U?O?U?O� O�U�U?O?O�O? U�U� U�O?U� U?O�O�U� O?U�USU�U� O�U�O?U�O? U?U�O?O? U�U�U?O?U�U� U?U?O�USO� U�U�U�U� U?O�O?U�U?U�.

O�U�U�U� O?U?O?O�. U�O�U� O�O?U?U� O�U�U�U� O�U�U� O�U�U�U� O?U�USU� U?O?U�U�. O?O�O?O�U?O� O?O�U�O?O?U�O�U� U�O?U� O�U� O?O?U�O� U?O?U�O� U?U�O�O? O�U�U�USU� O�U�U�O?U�U� USO�O?O� O�U�O�O�U� U�O�U�U�O� U?USU�O?U� U?O�U?O�O� U?USU�O?U� U�O�U�U�O� U?USO�O?O� U?O�U?O�O�. USO?USO? O?O�O?U�U� O?USU�U� O?O?O�O� U�U�USU� U�U� O�U�O?U�USO�. O�U?O�U� U�O?U�U� O?U� O?O?U� U�O�USO�O�

Kaum Muslimin anu dimuliakeun ku Allah!

Ti payun, sumangga urang muji muja ka hadlirat Allah SWT. dina dinten ieu urang masih dipasihan kurnia kanggo ngalaksanakeun shalat Ied, sabaa��da urang ngalakasnakeun ibadah puasa. Mugia, urang tiasa syukuran kana sagala kurnia, khususna kasehatan sareng kabagjaan.

Dintenan ieu urang lebet kana bulan Syawal ngareuah-reuah Idul Fitri. Dintenan ieu urang balik kana fitrah anu suci, balik kana lambaran anu suci. Sadayana, dina raraga ngaronjatkeun taqwa urang. Meresihan manah urang, estuning seja ibadah ka Allah SWT. Aya salah sawios hikmah anu unggelna: laisa al-A�d li man yalbasu al-jadA�d, wa innama al-a�?A�d li man taqwA?hu yazA�d. Hartosna, lebaran sanes kanggo jalmi anu nganggo raksukan anyar, tapi sayaktosna lebaran eta pikeun jalmi anu kataatanana ka Allah-na terus nambihan. Sakalihna ngamumule hablun minallA?h, Idul Fitri oge mangrupakeun cukang lantaran hablun minan-nA?s.

Neuleuman inti ajaran Islam kalayan patali sareng pasualan bangsa dina wangkid ayeuna, sarta nitenan perjoangan Rasulullah SAW. dina ngawangun masyarakat anu damai tur sejahtera dumasar kana ajaran Islam [tamaddun], maka kalintang loyogna upama Idul Fitri jadi momentum kebangkitan bangsa pikeun mangsa anu bakal kasorang, sanes mung saukur ritual atanapi banalitas taunan pikeun umat Islam.

Puasa kalih Idul Fitri, sakedahna ngalahirkeun pamadegan tur kasadaran kana pasualan bangsa anu sabenerna. Pasualan anu ku urang dipayunan, sanes mung saukur dina widang ekonomi wungkul, misalna, nanging langkung seueur tur lega tinimbang eta. a�?Laisa minnA? man lam yahtamma bi amri al-muslimA�na�?. Hartosna, a�?Teu kaasup umat kaula, jalma anu teu malire kana urusan umat Islama�?.

Memang penting ngawangun ekonomi. Tapi, sanes mung eta hiji-hijina. Bangsa anu mibanda peradaban anu luhung, diadegkeun dina fondasi kayakinan, spiritualitas, tur akhlak anu anu mulya. Kaayaan ekonomi kurang nyugemakeun, padahal di nagara anu subur makmur sapertos Indonesia, saestuna eta akibat tina lemahna iman, spiritualitas, kurangna elmu, tur lemahna akhlak. Dina saking pentingna ngawangun peradaban, maka ayat-ayat al-quran dina mangsa awal-awal Islam, eta patali sareng urusan elmu pangaweruh [nyaeta parentah maca, Iqra!], larangan berperilaku anu teu payus. Sawalerna, Rasulullah SAW., diparentahkeun ngawangun akhlak [bua��itstu li utammima makA?rima al-akhlA?q]. Malihan disebatkeun: a�?al-dA�nu husnu al-khuluqi. Saestuna agama identik sareng kamulyaan akhlak.

Puasa sareng Idul Fitri kudu mampu ngahudangkeun optimism anu kuat pikeun kahirupan anu bakal datang. Kiwari, seueur pisan kelompok ngagaduhan sifat pesimisme anu kaleleuwihi. Ku sifat pesimisme eta, bangsa urang dilandih ku identitas anu kacida hina na. aya nu nyebut bangsa koruptor, bangsa anu nyirorot, bangsa anu amburadul, sarta istilah-istilah lain anu matak teu genah kana manah. Landihan-landihan sapertos eta, bisa ngalahirkeun mental bansa anu inferior [a�?adamu al-tsiqqah], teu mibanda rasa percaya diri, sarta guamntung kana pitulung bangsa deungeun. Bangsa urang sabenerna henteu kitu.

Sabalikna, bangsa Indonesia the bangsa anu untung. Kagungan tanah kepulauana anu kalintang lega tur subur. Sagara jeung lautan anu lega, bahan tambang, sarta jumlah penduduk anu kalintang ageungna. Eta sadayana kurnia Alloh, anu kedah disyukuran tur jadi modal pikeun ngawangun kamakmuran balarea.

Puasa sareng Idul Fitri kudu aya pangaruhna kana tarekah ngawujudkeun Indonesia bangkit, ngalahirkeun solidaritas sosial, sarta sumanget berjoang tur berkorban. Nyata dina sejarah, Indonesia merdeka teh, buah tina kasayogian para pejoang, anu di antawisna para ulama. Marantenan ikhlas tegapati, ngurbankeun sagala anu dipibandana. Pon kitu deui Rasulullah SAW. Teu mungkin mantena tiasa ngarobah masyarakat jahiliyah jadi masyarakat madani, upami teu aya perjoangan tur pengorbanan anu kalintang rongkahna.

Luyu sareng dinamika anu aya, pamarentah skedahna terus nyepeng pageuh prinsip merjoangkeun kamakmuran tur kamaslahatan rahayat. Dina kaidah ushul fiqih disebatkeun: a�?tasharruf al-imA?m a�?alA? al-rA?a��iyyati manA�thun bi al-maslahah. Kabijakan ppamarentah wajib ditaati, salagi dumasar kana kapentingan anu matak mashlahat pikeun rahayata�?. Malih, Imam Syafia��i ngagambarkeun hubungan antara rakyat jeung papayung nagara, lir ibarat hubungan wali sareng anak yatim.

Puasa sareng Idul Fitri sakedahna ngalahirkeun sifat profektif, speertos amanah, a�?adalah, istiqamah, sareng salam. Sadaya sifat eta peryogi pikeun ngawangun masyarakat anu langkung adil tur maju. Langkung ti eta, puasa sareng Idul fitri sakedahna ngalahirkeun kondisi batin anu syukur, ikhlas, tawakkal, sarta istiqomah. Numawi, peryogi ngaregepkeun makna a�?al-dA�nu huwa al-nashA�hah lillA?hi wa li rasA�lihi wa li al-mua��minA�n. Saestuna agama mibanda nasehata�?.

Kaum Muslimin anu dimuliakan ku Allah! Akhirna, ngalangkungan momentum Iduf Fitri ieu, hayu urang sasarengan nemutan, kalintang pentingna sadaya komponen bangsa saget kalayan mibanda tekad, pikeun rempug jukung sauyunan dina ngawangun bangsa. Pon nyakitu deui, NU anu mangrupikeun organisasi Islam pangageungna di negaraieu, anu parantos masihan warna dina kahazanah kaberagamaan, sosial, politik, tur budaya di Indonesia, tinangtos bakal ngupayakeun ngetrukkeun sadaya kamampuan maksimal, kanggo ngemutan tur ancrub, dina enggoning ngawangun bangsa. Sanes mung saukur fisikna, tapi langkung utami ti eta, nwangun peradaban [al-tsaqA?fah wa al-hadhA?rah]. Hal ieu, pikeun ngawujudna impenan Indonesia jadi a�?negeri anu mibanda peradaban adiluhunga�? [al-madA�nah al-fadhA�lah].

O?O�O�U? O�U�U�U� U�U� U?U�U?U� U?U� O�U�U�O�O?U� O�U�O?O?USU� U?U�U?O?U�U� U?O?USO�U?U� O?U?U�U�U� O?U�U� U�U? O�U�O?O� O�U�O�O�USU�

O�U�O�O�O?O� O�U�O�O�U�USO� U�O?USO? O�U�U?O�O�

O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�, O�U�U�U� O?U?O?O�.

O�U�O�U�O? U�U�U� O?U?O�O� U�O?U�U� O?U�USU�O� U?O?O?O?U�. U?O?U� O?O?O?U?O� U�O?U�O� O�U�U�U� U�O� O?O�O�U?U�O�, O?O?U�O? O?U� U�O� O?U�U� O?U�O� O�U�U�U� U?O�O?U� U�O� O?O�USU? U�U�. O?O?O?O? U�O?U�U� O?U�USU�O� O?O�U�O�U�O� U?O?O�O�U�U�O� U?O?O?U�O? O?U� U�O�U�O?O� O?O?O?U� U?O�O?U?U�U�. O�O?U?U� O�O�O�U?O�U� O?U�U� O�U�USO? O�U�O?O�USO�O?. U�U�U?U�O�U?O?U�O?U�O� U?O�U�U�U�O�. O�U�U�U�U� O�U� U?O?U�U� O?U�U� O?USO?U�O� U�O�U�O? U?O?U�U� O?U�U� U?O?O�O�O�O?U� O?U�U� O�U�U?U�O�U� U?U� O?U�O�O? O�U�O?O�O� O?O?U?U�O� U?U�O�O�U�O�, O?U�O?O�U�U�O� U?U�O?U�U�O�.

O�U�U�U� O?U?O?O� O?U�O� O?O?O? : O?O�U?O�U�U� O�U�U?O�O�U� ! O�O?O?O?O?U?O� U�O�U?O�O? O�O?U?U� U�O?U� O?O�O?O? U�O�U?O� O�U�U�U� U�O?U� U�O?U�U� O?U?O?O�O? O�U�U�U� OY U�O�U� O?O?O�U�U� USO�O?USU�O� O�U�O�USU� O?U�U�U?O� O�O?O?O�USO?U?O� U�U�U� U?U�O�O?U?U�U� O?O�O� O?O?O�U?U� U�U�O� USO�USUSU?U� U?O�O?U�U�U?O� O?U� O�U�U�U� USO�U?U� O?USU� O�U�U�O�O? U?U�U�O?U� U?O?U�U� O?U�USU� O?O�O?O�U?U�.

O�U�U�U� O?U?O?O�. O�U�U�U�U� O�U� O?U�U� O?USO?U�O� U�O�U�O? U?O?U�U� O?U� O?USO?U�O� U�O�U�O?. U?U�O� O�U�USO? O?U�U� O?O?O�O�U�USU� U?O?U�U� O?U� O?O?O�O�U�USU�, U?O?O�O�U? O?U�U� U�O�U�O? U?O?U�U� O?U� U�O�U�O?, U?U�O�O?O�O�U?O? O?U�U� O?O?O�O�U�USU� U?O?U�U� O?U� O?O?O�O�U�USU� U?U� O�U�O?O�U�U�USU� O?U�U? O�U�USO? U�O�USO?.

O�U�U�U� O?U?O?O�. O�U�U�U�U� O�O?U?O� U�U�U�O?U�U�USU� U?O�U�U�O?U�U�O�O? U?O�U�U�O�U�U�USU� U?O�U�U�O�U�U�O�O? O�U�O?O�USO�O? U�U�U�U� U?O�U�O?U�U?O�O?. O?U�U? O?U�USO? U�O�USO? U�O�USO? O�U�O?O?U?O�O? U?U�O�O�U� O�U�O�O�O�O�O?. O�U�U�U�U� U?U?U�U�O� U�O?U�U� O�O�U�O� USO?U�U� U�U?O?U� O?U�U� U�U�O� O�U�O?U�U?O�. U?O�U�O?U�O� U�U� O�U�U�U?O�U�U� U?O?O?U�O�U� U�U� O?O?U?O�. O�U�U�U�U� O?O�U�O� U?U�O�O� O?U�U?O�U�O�. U?O?O�O�U? U�U�O� U?U� O?U�U?U�U�O� U?O?O?U�O�U�U�O�. O�U�U�U�U� O?U�U? O?USU� U�U�U?O?U�O� U?O?O�U�O� O�O�O? O?USU�U�O�. O�U�U�U�U� O�O�O?U�U�O� U�O?O?U� O?U?O�U?. U?U�O?O?O? O�U?O�U? U?U?O�USO?U?. O�O?U�O� O?O?U�O� U?U� O�U�O?U�USO� O�O?U�O� U?U?U� O�U�O?O�O�O� O�O?U�O� U?U�U�O� O?O�O�O? O�U�U�O�O�. O�O?U�O� U�O� O?O?O? U�U�U?O?U�O� O?O?O? O?O� U�O?USO?U�O� U?U�O? U�U�O� U�U� U�O?U�U? O�O�U�O� O?U�U? O?U�O? O�U�U?U�O�O?.

O�U�U�U� O?U?O?O�. O?O?O�O? O�U�U�U� ! O?U� O�U�U�U� USO?U�O� O?O�U�O?O?U� U?O�U�O?O�O?O�U� U?O?USO?O�O? O�U� O�U�U�O�O?U� U?USU�U�U� O?U� O�U�U?O�O?O�O? U?O�U�U�U�U?O�. USO?O�U?U� U�O?U�U?U� O?O�U?O�U?U�. U?O�O�U?O�U?O� O�U�U�U� USO�U?O�U?U� U?O�O?U?O�U?O� O?U�U� U�O?U�U� USO?U?O�U?U�. U?U�O�U?O� O�U�U�U� O?U?O?O�

Dialihbahasakeun ku Ucup Pathudin Almaarif, M.Ag [Pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Barat Periode 2016-2021]