Home | Tasawuf

Tasawuf

AL-HIKAM; Ini Tanda Orang-orang Merdeka Menurut Ibnu Athaillah

    Ketenangan batin memang tidak pandang warna kulit atau kelas sosial. Ia bisa saja dialami oleh mereka yang kaya atau miskin, orang desa atau orang kota, orang tua maupun muda. Ketenangan batin ini dialami oleh mereka yang tidak memiliki keinginan apapun sehingga jiwanya merdeka bebas dari belenggu keinginan tersebut sebagai disebut Syekh Ibnu Athaillah pada hikmah berikut ini. أنت ...

Read More »

Ramadhan Telah Berlalu

Ya Allah, di antara pilihan kewajiban itu dan yang paling istimewa dari kewajiban itu Engkau jadikan bulan (Ramadhan) yang Kau istimewakan ia dari semua bulan, Kaupilih ia dari semua waktu dalam setahun dengan Al-Qur’an dan cahaya yang Kau turunkan di dalamnya, dengan keimanan yang Kau tingkatkan di dalamnya, dengan puasa yang Kau wajibkan di dalamnya, dengan qiyamul layl yang Kau ...

Read More »

Keluarga Nabi di Hari Fitri

Oleh: Fauz Noor (Kyai Bedus) PADA saat malam Takbiran, Ali ibn Abi Thalib terlihat sibuk membagi-bagikan gandum dan kurma. Bersama istrinya, Sayyidah Fathimah az-Zahra, Ali menyiapkan tiga karung gandum dan dua karung kurma. Terlihat, Sayyidina Ali memanggul gandum, sementara istrinya Fathimah menuntun Hasan dan Husein. Mereka sekeluarga mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni. Esok harinya tiba salat ‘Idul Fitri. Mereka ...

Read More »

Siapkan Diri Jumpai Nabi SAW

Ada seorang tamu yang bertanya kepada Habib Muhammad Luthfi bin Yahya, “Habib saya minta diceritakan kisah Rasulullah Saw walaupun sedikit saja”. Maulana Habib Luthfi terdiam. Kemudian tamu bertanya kembali, Apakah perasaan rindu kepada Rasulullah Saw nyata atau halusinasi? Maulana Habib Luthfi menjawab, perasaan itu nyata, itu hubungan antara Rasulullah saw dengan umatnya. Bukan halusinasi. Kemudian sambil terisak menahan tangis, bertanya ...

Read More »

AYO NGAJI 8: Bertanyalah Pada Ahli Dzikir, Bila Kalian Tidak Tahu.

Oleh: Kyai Nur Kholik Ridwan. Allah berfirman: “Fas’alū ahla al-dhikri in kuntum lā ta’lamūn”. (QS. An-Nahl ayat 43). Terjemah Jawa: “Mulo siro podo takono marang ahli dzikir menowo sira podo ora ngerti”. Terjemah Indonesia: “Maka bertanyalah kepada ahli dzikir apabila kamu tidak tahu”. Ayat di atas, menurut Imam Fakhru al-razi, dalam Tafsir Mafātihul Ghaib, memiliki empat makna yang terkandung di ...

Read More »

AYO NGAJI 7: Allah Bersama Orang yang Dzikir Kepada-Nya

Oleh: Kyai Nur Kholik Ridwan. Gusti Allah berfirman: “Anā jālisun man dhakaranī”. (Hadis Qudsi, dikutip Imam Abdul Wahab al-Sha’ranī, al-Anwar al-Qudsiyah, hlm. 34). Terjemah Jawa: “Ingsun Gusti Allah mbarengi lelungguhan marang wong sing dzikir marang Aku”. Terjemah Indonesia: “Saya duduk bersama orang yang dzikir kepada-Ku”. Sama dengan bunyi hadis diatas, ada hadis yang berbunyi: “Anā ma`a `abdī idhā dhakaranī wataharrakat ...

Read More »

AYO NGAJI 6: Mati Sebelum Mati

Oleh: Kyai Nur Kholik Ridwan. Rasululullah SAW bersabda: “Man arāda an yanzura ilā mayyitin yamshi `alā wajhi al-ardi falyanzur ilā Abī Bakrin”. Al-Muqri, Nafhuth Thayyib (V:164), dalam Sharhu Hikām al-Shaikh al-Akbar, hlm. 149. Terjemah Jawa: “utawi sapane wong kang pengen ndelok marang mayyit sing isoh mlaku ono ing dunyo, mongko iku ndeloko Abu Bakar Radiyallahu `anhu”. Terjemah Indonesia: “barang siapa ...

Read More »

Suluk Kiai Cebolek

Oleh A Muchlishon Rochmat Daerah pojok timur laut Kabupaten Pati adalah daerah yang kurang begitu dikenal baik di wilayah Jawa Tengah apalagi Indonesia. Tetapi siapa yang menyangka, di Pati, tepatnya desa Kajen di makamkan seorang salik yang begitu karismatik. Mbah Mutammakin atau Kiai Cebolek namanya. Seseorang yang begitu dihormati oleh masyarakat sekitar dan dipercaya sebagai seorang wali. Ahmad Mutammakin, Sumahadiwijaya, ...

Read More »

AYO NGAJI 5: Barangsiapa Mengenal Dirinya, Dia telah Memiliki Kesadaran Batin kepada Allah SWT.

Oleh: Kyai Nur Kholik Ridwan. Imam sufi Yahya bin Muadh al-Razi berkata: “Man `arafa nafsahu `arafa rabbahu”. Terjemah Jawa: “Sopo wong kang wis ngerti nafsune, wong mau ngerti marang Gusti Allah”. Terjemah Indonesia: “Barangsiapa telah mengenal dirinya (mengerti kepada nafsnya) dia telah memiliki kesadaran batin kepada Allah”. Kata-kata ini ada yang menyebut hadis Nabi seperti disebut Abu Nuaim dalam Hilyatu ...

Read More »

AYO NGAJI 4: Rahmat Allah Diantara Ahli Maksiat Dan Ahli Taat

Oleh: Kyai Nur Kholik Ridwan.  Allah berkata kepada Shaikh Abdul Qadir al-Jilani bi al-ilhami al-qalbi: “Mā ba`uda `annī ahadun min ahli al-ma`āşi wa mā qaruba ahadun minnī min ahli al- ţa`āt” (Shaikh Abdul Qadir al-Jīlanī, al-Risālah al-Ghauthiyah, No. 40). Terjemah Jawa: “Ora adoh songko Aku, suwijine wong kang ahli maksiat, lan ora cedek songko Aku suwijine wong kang ahli tho’at”. ...

Read More »
aufsatz schreiben deutschschreiben.de